Get Adobe Flash player


Problemi sa alarmnim sistemom

Prije prijavljivanja problema molimo Vas provjerite sljedeće opcije:

* Da li je napajanje sistema električnom energijom – uključeno    
* Da li su najbliže sigurnosne ploče više od 160 cm udaljene    
* Da li su najbliži elektronski uređaji udaljeni od najbliže antene više od 160 cm

Generated with Mad4Joomla Mailforms Version 1.2
* Obavezna polja
Markirajte problem:
Navedi tip problema:
Kompanija: *
Objekat: *
Lokacija: *
Kontakt osoba: *
Telefon, GSM: *
E-mail: *