Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 

 

Prednosti korištenja online formulara za prijavljivanje problema

 

♦ Brz i jednostavan način koji eliminiše bilo kakvu nesigurnost i isključuje mogućnost bilo kakve greške.

♦ Korištenje online formulara za prijavljivanje problema je službeni zahtjev za pružanje usluge popravke.

♦ Navođenje tipa sigurnosnog sistema pruža nam mogućnosti pravilne pripreme za uslugu servisa i shodno tome mogućnost da servis obavimo u najkraćem vremenskom periodu.

♦ Naša polisa je kvalitet i zadovoljstvo naših korisnika. Takav sistem omogućava nam prikupljanje znanja i praćenje kretanja naših usluga, kao i direktno mjerenje našeg postignuća.

Podrška korisnicima

Korisnicima naših usluga nudimo kvalitetnu tehničku podršku. Vama, cijenjeni potrošači, želimo pružiti dobru podršku u sistemu održavanja i brzog eliminisanja svih mogućih problema.

Podrška korisnicima usluga Dojavno Operativnog Centra je 0-24h dostupna na tel. 032 442 040.

Tim stručnih i posebno obučenih ljudi su Vam na raspolaganju.

Također, nudimo Vam mogućnost da putem online formulara prijavite problem.

  

ONLINE FORMULAR ZA PRIJAVU PROBLEMA

 

 

Prijavite problem sa:

    

     - Alarmnim sistemom

     - Videonadzornim sistemom

     - Vatrodojavnim sistemom

     - Sistemom za kontrolu prolaza

 

*Samo za korisnike usluga A.E.Sigurnost