Get Adobe Flash player

Autoalarmi

Cobra alarmni sistemi su proizvedeni prema ISO 9001 standardima kvalitete i u skladu s europskim direktivama. Cobra alarmi su vodootporni, otporni na temperaturne promjene od -40 C do +105 C i nude maksimalnu zatitu dostupnih na tritu danas. Cobra alarmi su kao standardni dio opreme opreme od strane velikog broja proizvo?a?a vozila.

Svakih 20 sekundi u Europi se ukrade jedno motorno vozilo pokazuje statistika koje ujedno ne pokazuje znake opadanja broja kra?a, skoro 2700 vozila bude ukradeno svaki dan u Europi a 50% ovih kra?a ne bude otkriveno.
Vae vozilo je za vas dragocijeno i normalno je da ga elite zatiti, zbog toga je Cobra razvila najsigurnije sisteme zatite za vae vozilo.

Ve? 25 godina Cobra je jedna od vode?ih kompanija za zatitu vozila od kra?e sa svojim visoko tehnolokim i inovativnim proizvodima u koje je uloila velika sredstva za istraivanje i razvoj.

Za 25 godina istraivanja i razvoja novih visoko tehnolokih proizvoda Cobra je uspjela da razvije visoko kvalitetne proizvode te je trenutno jedna od vode?ih kompanija za zatitu vozila od kra?e. Partnerstvo sa vode?im Evropskim i Azijskim poizvo?a?ima automobila omogu?ilo je Cobri da razvije najsigurnije sisteme zatite za veliki broj modela vozila razli?itih proizvo?a?a.
Za potpunu sigurnost vaeg automobila razvijeni su sistemi zatite koji su kompatibilni za vozila sa ili bez daljinskog upravlja?a.
Cobra auto alarmi pruaju kompletnu zatitu za vae vozilo.

Pitate se ta zna?i kompletna zatita?

Pod kompletnom zatitom vozila podrazumjeva se zatita vrata, haube i gepeka, zatita unutranjeg dijela vozila pomo?u ultrazvu?nih senzora, zatita od pokuaja pokretanja vozila odnosno blokada motora, visoko sigurnosni daljinski upravlja? koji posjeduje promjenjivi kod-antigraber, antiscaner, nezavisno napajanje u slu?aju presijecanja kablova, zatita od prinudnog otimanja vozila Anti Hi Jack kao i Pin Kod za gaenje alarma u slu?aju gubitka daljinskog upravlja?a. Pin Kod je promjenjiv i poznat je samo vlasniku vozila.

Jako je bitno napomenuti da vozilo mora biti ozna?eno validnom naljepnicom, to je prepreka koja u prvom momentu odbija ve?inu provalnika od kra?e i oni se opredjeljuju za nezati?ena vozila.

Vozilo uvijek treba biti parkirano u dometu ?ujnosti sirene kako bi mogli brzo reagovati u slu?aju pokuaja kra?e. Ugradnja alarma u vozilo mora biti ura?ena profesionalno i od strane stru?nih osoba.