Get Adobe Flash player

GPS - satelitsko pra?enje

Pomo? aktivnom menadementu

- U svakom slu?aju moete znati gdje se vai radnici nalaze
- Mogu?nost kontrole vremena i prisutnosti voza?a
- Pove?anje produktivnosti i promjena navika voza?a
- Uvid u vrijeme provedeno u stajanju
- Naknadna analiza najduih i najja?ih zadravanja
- 24 sata nadzor upotrebe vozila pre?enog puta i utroka goriva
- Analiza izvrenih vonji radi poboljanja rasporeda
- Smanjenje neovlatene upotrebe vozila

Provjerite prijavljenu satnicu zaposlenog. Mnoge kompanije samo po ovom osnovu povrate investiciju u roku od 3 do 6 mjeseci. Pomo?u izvjetaja moete dobiti informcije o vremenu provedenom na radnom mjestu. Uporedite prosje?no radno vrijeme prije i poslije instalacije sistema.


Pove?anje efikanosti

- Dispe?er moe odrediti koji radnik je najblii odre?enoj lokaciji i dodijeliti mu zaduenje (pretovari,
- nabavke isporuka)
- Mogu?nosti izbjegavanja guvi i zastoja u saobra?aju
- Smanjenje vremena provednog na nedozvoljenim lokacijama


Pomozite zaposlenom koji je zalutao. Kada je poznata trenutna lokacija vozila, dispe?er moe lako pomo?i voza?u da prona?e pravi put i time utedi na vremenu i ispotuje predvi?ene rokove


Smanjenje opretivnih trokova

- Smanjenje trokova goriva i praznog hoda
- Blagovremena obavjetenja o vremenu za servis Vaih vozila
- Smanjenje trokova komunikacije (uvidom u poziciju vozila)
- Kontrola upotrebe slubenog vozila u privatne svrhe


Umanjite prosje?nu brzinu Vaih vozila. Neka Vaa vozila ne prelaze dozvoljenu brzinu na putevima. Ove promjenljive su u direktnoj sprezi sa potro?njom goriva, trokovima odravanja i bezbjedno?u u?esnika u saobra?aju. Kontrolom brzine utedje?ete na trokovima goriva do 20% na mjese?nom nivou.

 

Pratite vrijeme zaustavljanja. Serviseri i menadeti ta?no znaju koliko vremena je potrebno za isporuku ili obavljanje servisne usluge. Nepotovanje predvi?enog vremena, moe biti pokazatelj radnikovog dangubljenja ili pak nedovoljnog posve?ivanja klijentu. Ove informacije su od zna?aja za ja?anje veza, gubljenje klijenta, povra?aj robe ili usjenu prodaju. Efikanost na 1. mjestu!

 

Karakteristike i mogu?nosti proirenja

- Pra?enje vozila u realnom vremenu, kao i uvid u istoriju kretanja vozila sa vizelnim prikazom putanje
- (Lokacije svih vozila se prikazuju na istoj mapi u isto vrijeme)
- Tabelarni prikaz svih prora?una za odabrano vozilo, za izabrani vremenski period (pre?eni put,
- maksimalna brzina, neaktivnost vozila)
- Izbor u?estalosti slanja informacija o trenutnoj lokaciji vozila
- Izbor na?ina i frekvencije informacija iz inostranstva
- Ure?aj napravljen za rad u tekim uslovima omogu?ava prilago?avanje ili doradu u svakom
- pojedina?nom dijelu sistema (od vozila do centrale)
- Klijentska aplikacija prilagodljiva potrebama klijenta

Daljinsko upravljenje voz ilom

- Blokada rada motora
- Otklju?avanje i zaklju?avanje brave
- Uklju?enje nekog ure?aja (po elji) daljinskim putem

Parametri koji se mogu kontrolisati

- Pra?enje nivoa goriva
- Informacije o otvaranju/zatvaranju vrata
- MJerenje nivoa te?nosti u rezervoaru, cisterni
- Mjerenje napona na akumulatorima
- Mjerenje temperature u hladnja?i
- Mjerenje signala broja obrtaja
- Mogu?nost kontrole niza drugih parametara u skladu sa Vaim potrebama i zahtjetivma
- Mogu?nost daljinskog konfigurisanja i nadogradnje ure?aja
- Mogu?nost postavljanja ure?aja da alje podatke sam u doma?oj mrei - isklju?uje se troak Roaming-a
- bez gubitaka istorije doga?aja

Bezbjednost

- Servis / panik taster - dugme za slanje upozorenja u alarmnoj situaciji u dispe?erski centar
- Detektor prisustva u vozilu
- Dojava kod aktiviranja alarma pri pokuaju kra?e
- Dojava neovlatenog ulaska, guranja i podizanja vozila