Get Adobe Flash player

Videonadzorni sistemi

Budu?i da cijeli svijet svakodnevno svjedo?i o sve ve?em porastu kriminala, pitanje sigurnosti postaje od presudne vanosti za svakoga.

Videonadzorni sistemi imaju primarnu funkciju odvra?anja, koja viestruko umanjuje mogu?nost da se tetni doga?aj uop?e dogodi, dok se detekcijom omogu?ava rekonstrukcija doga?aja koja ipak pomae u otkrivanju samog po?initelja.

U po?etku, industrija sigurnosti najvie je pokrivala prostore javnog karaktera, kao to su aerodromi i banke, no sve vie se okre?e i potrebama pojedinca koji trai sigurnost za svoju porodicu u vlastitom domu.
Industrija zatite i sigurnosti nadasve je potrebna, te se razne vrste sigurnosne video opreme razvijaju sve bre, kako bi drale korak s dinami?nom digitalnom erom.

Trenutno, Samsungovi proizvodi za sigurnost pokrivaju 30% svjetskog trita, te uivaju povjerenje klijenata koji znaju prepoznati kvalitetu.

Izazovi novog vremena ne predstavljaju nikakvu prepreku za Samsung koji stalnim usavravanjem svojih proizvoda unaprijed prepoznaje potrebe svojih kupaca, daju?i im ono to je danas najvanije - sigurnost.

Prednosti digitalnog video nadzora nad analognim o?ituju se u:

 • kvaliteti slike
 • infrastrukturi
 • jednostavnosti postavljanja
 • jednostavnosti pristupa
 • cijeni

Glavne osobine digitalnih sistema video nadzora preko mree

 • istovremeni nadzor, snimanje i pregledanje snimljenog materijala
 • brz pristup bilo kojoj kameri, bilo kada, bez obzira na udaljenost, bez obzira da li jo
 • neko koristi istu kameru i bez obzira na lokaciju korisnika
 • "kontrolana soba" nalazi se svuda i stalno
 • pristup odre?enim informacijama i nivoima se regulie preko lozinke
 • lako i jeftino unapre?enje sistema
 • odli?an kvalitet snimljenog materijala
 • jednostavno pregledavanje sa udaljenih lokacija (sigurnost podataka)
 • na svakoj slici se nalazi naziv lokacije, datum i vrijeme
 • lako i jednostavno tampanje bilo koje slike na papir
 • napredni algoritmi kontrole (pred alarmno snimanje, maskiranje odre?enih podru?ja,
 • automatsko snimanje...)