Get Adobe Flash player

A.E.Sigurnost d.o.o. Zenica - Projektovanje sistema tehničke zaštite

Projektovanje sistema tehničke zaštite

Prije ugradnje i implementacije nekog od sistema zaštite, nužno je izraditi procjenu ugroženosti i/ili sigurnosni elaborat.

Osnovna namjena alarmnog i/ili videonadzornog sistema je zaštita imovine, a ona se obezbjeđuje pravilnom procjenom ugroženosti na samom objektu i analizom svih mogućih načina ugrožavanja objekta i imovine.

Visoka pouzdanost tehničkih sistema obezbjeđuje se kvalitetnim izborom opreme, pravilnim rasporedom kamera i elemenata alarmnog sistema, kao i kvalitetnom montažom.

  • • Projektovanje - konsultanti za bezbjednost se angažuju kako bi obišli objekat koji želite da
  • obezbjedite. Priprema se preliminarna analiza bezbjednosti, a po završenom obilasku i skiciranju
  • objekata predložiće Vam optimalni tehnički sistem zaštite.
  • • Instalacija – tehnička služba u najkraćem roku instalira tehnički sistem zaštite u Vaš objekat. Zatim
  • slijedi obuka korisnika o pravilnoj upotrebi i ostalim mogućnostima sistema.
  • • Najbitnija stavka u sklopu instalacije je povezivanje tehničkog sistema zaštite sa našim Dojavno
  • Operativnim Centrom.

Naš projektni tim je za potrebe naših klijenata do danas izradio više stotina sigurnosnih elaborata i procjena ugroženosti implementiranih i funkcionalnih sistema različitih namjena. Veliku važnost pridajemo kvaliteti, funkcionalnosti i visokoj sigurnosti zaštite, jer svjesni smo činjenice da je to jedini način na koji možemo opravdati ukazano povjerenje naših klijenata.