Get Adobe Flash player

Sigurnosne torbe

Imamo zadovoljstvo da Vam ponudimo, po izuzetno povoljnoj cijeni, sigurnosne torbe za prenos novca i vrijednosnih papira, a sve u cilju povećanja sigurnosti Vašeg poslovanja.

Karakteristike modela AK-1-A i PT-1-A 
  

-          Sirena 2 x 80 dB

-          Elektrošok 50 000 V-opciono uključiv

-          Detektor nošenja

-          Dimenzije (VxŠxD)= 33x12x45cm

-          Modernog dizajna, koža

-          Zaštitna klasa I

-          Oprema sadrži: uređaj za stvaranje visokog napona, akustični alarm (2 sirene-2x80dB), detektor nošenja

-          Prilikom otimanja torbe moguće je pomoću daljinskog upravljača dometa  do max. 100m aktivirati (alarm )elektrošok koji je rasprostranjen po cijelom  volumenu torbe odnosno ručki, ili aktivirati modul za bojenje novca.

-          Prilikom aktiviranja elektrošoka aktiviraju se i ugrađene sirene (2x80dB)

-          Elektrošok je kontrolisan pomoću ugrađenog mikroprocesora te je impulsnog tipa (2 sec elektošok, 1 sec pauze)

-          Detektor nošenja permanentno prati stanje kofera odnosno mjeri udaljenost od korisnika

-          Ukoliko dođe do otimanja kofera odnosno ako se kofer udalji od nositelja (korisnika) više od 10-15m automatski se aktiviraju zaštitne funkcije, koje je moguće opet deaktivirati pomoću ključa odnosno daljinskog upravljača.

-          Detektor nošenja je u obliku privjeska za ključeve i prilikom aktiviranja kofera automatski uspostavlja vezu sa mikroprocesorom kofera

-          Kofer je opremljen sa zvučnom i optičkom signalizacijom alarmnog stanja, posjeduje permanentno praćenje napona ugrađenih baterija, te se automatski može dovesti u alarmno stanje samo ako je kapacitet baterija dovoljno visok, dodatno upozorava korisnika zvučnim signalom ukoliko kapacitet baterija nije zadovoljavajući

-          Torba se stavlja u alarmno stanje pomoću prekidača 

 

MODEL AK-1-A

        
 
 
MODEL PT-1-A
 
     
 
 
 
MODUL ZA BOJENJE NOVCA
 

-          Služi za zaštitu pri prepadu tj. kod otimanja vrijednosti, samostalan je i može se umetnuti u bilo koju torbu (aktovku, poslovnu, poštansku...)

-          Uređaj se stavlja u sve torbe po želji.

-          Aktiviranje alarma se vrši jednim od tri načina (protiv gubitka, krađe i otimanja)

-          Podešavanje na daljinskom upravljaču

-          Detektor nošenja (prijemnik - daljinski upravljač u obliku privjeska za ključeve, prilikom aktiviranja uspostavlja vezu sa mikroprocesorom (predajnikom) koji se nalazi u torbi.

-          Ukoliko dodje do otimanja kofera i dodje do prekida veze (od 10m do 15m) između predajnika i prijemnika automatski se aktiviraju zaštitne funkcije.

-          Daljinsko upravljanje:

-          Ukoliko dodje do otimanja kofera daljinskim upravljačem aktiviraju se zaštitne funkcije

-          Zaštitne funkcije su: zvučni alarm 80 dB i dim u boji.

 
SIGURNOSNA AKTOVKA AK-1-A i PT-1-A

Glavne tehničke karakteristike:

-  Protiv gubitaka: udaljenost od 3-15m

-  Protiv otimanja: udaljenost veća od 50m

-  Elekto šok: jači od 30KV

Napajanje:

-  Daljinski upravljač: jedna baterija 12V tip  

-  Jedinica u aktovci: LITIJUMSKA BATERIJA

Sadržaj:

1   Aktovka

2   Kutija sa zvučnim alarmom i jedinicom za elektro šok (u aktovci)

3   Daljinski upravljač

4   Punjač

5 Modul za bojenje novca

6   Uputstvo

 
Uputstvo za upotrebu:
Provjera napona baterija


Uključite „Power“ prekidač zasvijetlit će kontrolna lampica.

Otvorite poklopac daljinskog upravljača, umetnite jednu bateriju tip 23A. Zatvorite poklopac.

1.   Provjera napona

2.   Uključite unutarnju jedinicu

3.   Kontrolna lampica 2 se pali

4.   Pritisnite „Battery Check“ dugme 3

5.  Ako obje lampice za kontrolu napona 5,6 zasvjetle, napon je dovoljan. Ako zasvjetli samo jedna ili niti jedna, potrebno je napuniti ili zamijeniti baterije.


Funkcija protiv gubitaka (slike 1 i 2)

    

-    Izvadite daljinski upravljač iz aktovke

-    Uključite „ power“ prekidač 1 (power on)

-    Pali se kontrolna lampica 2

-    Klizni prekidač na daljiskom upravljaču postavite u „guard“ položaj

-    Lampica „LED“ 2 na daljinskom svjetluca
 

Kada je daljinski upravljač u „GUARD“ položaju oglasit će se zvučni alarm kada se vlasnik udalji od aktovke ili ako aktovku udalji neko drugi.
Funkcija protiv gubitaka se isključuje pomicanjem kliznog prekidača na „ON“ poziciju i pritiskom dugmeta „ STOP“ .

UPOZORENJE: Ova funkcija se može koristiti samostalno.  


Funkcija protiv krađe (slike 1 i 2)

-    Uključite „Power“ prekidač 1 (power on)

-    Pali se kontrolna lampica 2

-    Uključite „Shock“ prekidač 4

-    Postavite klizni prekidač na daljinskom u „ON“ položaj

-    Pritisnite „PRESET“ dugme na daljinskom upravljaču

-    Lampica LED 1 na daljinskom zasvjetli jednom i oglasi se kratki zvučni signal iz aktovke


Ukoliko u ovom položaju lopov samo dotakne vašu aktovku oglašava se zvučni alarm, a odmah potom se uključuje i elektrošoker. Akcija se ponavlja kod svakog pokušaja i traje nekoliko sekundi. Za isključenje pritisnite „STOP“ dugme. Oglašava se kratki zvučni signal.


Funkcija protiv otimanja (slike 1 i 2 )

-    Uključite „Power“ prekidač 1 (power on )

-    Pali se kontrolna lampica  2

-    Uključite „Shock“ prekidač 4

-    Postavite klizni prekidač na daljinskom u „ON“ položaj

Kada lopov otme aktovku vlasnik se ne treba opirati, već treba pričekati da se lopov odmakne na sigurnu udaljenost. Tad pritiskom na dugme „START“ uključi zvučni alarm i istovremeno elektrošoker. Ova funkcija se isključuje jedino pritiskom na „STOP“ dugme daljinskog upravljača.

U p o z o r e nj a:

Ako ne koristite sigurnosnu aktovku duže vrijeme izvadite baterije kako bi izbjegli curenje i koroziju. Kada aktovka nije u funkciji pohranite je na suho i hladno mjesto, vlaga i sunce škode Vašoj aktovci. Nije dozvoljeno stavljanje zapaljivog, eksplozivnog i korozivnog materijala u aktovku. Koristite samo super alkalne ili baterije za punjenje.