Get Adobe Flash player

Dojavno Operativni Centar

A.E.Sigurnost Vam nudi uslugu zatite Vaeg objekta gdje se nadzire funkcionalnost i ispravnost alarmnog sistema, pravovremenost uklju?ivanja i isklju?ivanja, eventualna naruavanja ti?enih zona, te se u skladu sa potrebama organizira pravovremena intervencija nadlenih slubi zatitara, policije, vatrogasaca i sl.

Svaki objekat ?iji je alarmni sistem priklju?en na Dojavno Operativni Centar ima potpuni nadzor nad svime to se deava s tim tehni?kim sistemom.
Ovim se na minimum svodi mogu?nost tete, to je svakako interes korisnika.

Na zahtjev korisnika alarmnih sistema, sa ovim Dojavno Operativnim Centrom, moemo slati izvjetaje o radu alarmnog sistema (ispis svih informacija koji alarmni sistem prenosi). Izvjetaji se mogu slati na zahtjev korisnika dnevno, mjese?no i godinje putem mail-a ili u tampanoj verziji. Tip izvjetaja i u?estalost njegova slanja odre?uje se Ugovorom o monitoringu.

Ako alarmni sistem uklju?uje odnosno isklju?uje vie osoba u mogu?nosti smo Vas obavijestiti ?ak i po imenu osobe koja je uklju?ila odnosno isklju?ila alarmni sistem, to zna?i da je mogu?e okvirno kontrolisati uposlene i njihov eventualni ulazak u ti?eni prostor van radnog vremena.

Za priklju?ivanje Vaeg alarmnog sistema na na DOC, kojeg je montirao A.E.Sigurnost (ili u slu?aju da posjedujete druge alarmne sisteme iz naeg programa), nije potrebna nikakva dodatna oprema.

Koritenjem usluga Dojavno Operativnog Centra Agencije korisnik osigurava:
 • uvid i nadzor nad statusom i stanjem sistema tehni?ke zatite
 • nadzor nad tehni?kom ispravno?u sistema tehni?ke zatite korisnika
 • objedinjavanje svih informacija koje alarmne centrale prikupe i proslijede to je iznimno vano
 • korisnicima s ve?im brojem dislociranih objekta koje informacije alarmnih centrala proslije?uju u
 • lokalne dojavne centre pa korisnik nema potpunu sliku o stanju na svojim objektima
 • arhiviranje svih prikupljenih informacija,
 • koordinaciju i kontrolu regionalnih kooperanata korisnika u smislu kontrole nad izvravanjem
 • njihovih ugovornih obveza prema korisniku
 • izvjetavanje korisnika kao i nadlene dravne slube o stanju i aktualnostima sistema tehni?ke
 • zatite kao i o svim relevantnim pitanjima i problemima
 • online podrku korisnicima 0-24h