Get Adobe Flash player

Fizička zaštita

    •  Objekata
    •  Lica/osoba
    •  Pratnja i prevoz novca, vrijedonosnih pošiljki i drugih dragocjenosti
    •  Manifestacija (kuturnih, svečanih, sportskih natjecanja, humanitarnih priredbi, uličnih priredbi i sl.)
    •  Nadzorni obilasci štićenih prostora

FIZIČKA ZAŠTITA OBJEKATA

Fizička zaštita podrazumjeva prisustvo zaštitara na objektu koji štiti ljude i imovinu od uništenja, oštećenja, krađe i drugih oblika opasnog ili štetnog djelovanja na zdravlje i život ljudi, odnosno imovinu štićenog objekta. 

Poslove fizičke zaštite obavljaju obučeni i certificirani zaštitari u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima, kao i elaboratima za obavljanje poslova zaštite koji se definišu na osnovu procjene ugroženosti.
Kako bi osigurali kvalitetne zaštitare tokom cijele godine vrše se određene provjere psihofizičke sposobnosti, poznavanje zakonskih ovlaštenja, upotrebe fizičke sile i upotrebe vatrenog oružja.

Tokom obavljanja poslova zaštitari su opremljeni potrebnim materijalno-tehničkim sredstvima koji zavise od vrste određene usluge.

 

FIZIČKA ZAŠTITA LICA
 
Samo vrlo stručno, iskusno i odgovorno zaštitarsko društvo može imati službu za zaštitu osoba, djelatnost koja po svojoj zahtjevnosti predstavlja sam vrh zaštitarskih usluga.
 
U cilju sprječavanja bilo kojeg oblika ugrožavanja tjelesnog i zdravstvenog integriteta naših klijenata, koristimo svoje elitne, najiskusnije, tjelesno i duhovno posebno pripremljene, pouzdane i diskretne tjelohranitelje.
 
Oni su u svakom trenutku spremni efikasno intervenirati kako bi izvršili svoju zahtjevnu dužnost i obavezu prema klijentu.

Uz pomoć najsavremenije zaštitne opreme, raznih tehničkih i pomagala te za tu namjenu posebno opremljenih vozila, dokazali smo se kao uspješni profesionalni zaštitari poslovnih ljudi, domaćih i stranih estradnih zvijezda, kao i ostalih građana kojima je u datom trenutku bila potrebna osobna zaštita.

 

PRATNJA I PREVOZ NOVCA, VRIJEDONOSNIH POŠILJKI I DRUGIH DRAGOCJENOSTI

Sigurnosno najsloženiji i visokorizičan posao pratnje i prevoza novca, vrijedonosnih papira i drugih dragocjenosti obavljamo sa najsavremenijim blindiranim vozilima.
 
Pružamo najviši stepen sigurnosti vrijednosnog tereta, uz diskreciju i tajnost informacija o vrijednosnoj pošiljci.
 
Prevoz vrijednosnih pošiljki vrši se u blindiranim vozilima najvišeg mogućeg stepena zaštite sa ugrađenom specijalnom elektro-hemijskom opremom, koja na osnovu iskustava iz dosadašnje primjene u razvijenim zemljama Evrope i Svijeta svaki pokušaj pljačke, otmice, saučesništva, kidnapovanja i pronevjere čini nesvrsishodnom zajedno sa posadama koje čine posebno školovani i osposobljeni zaštitari - pratitelji vrijednosti.
 
Naši zaštitari - pratitelji opremljeni su zaštitnim prslucima, kacigama, vatrenim oružjem i ostalim potrebnim tehničkim sredstvima u skladu sa zakonskom regulativom. Uz svakodnevne kondicijske treninge, redovito prate i najnovija saznanja iz segmenata osiguranja prijevoza i prenosa novca te drugih vrijednosnih pošiljki.
 
Ukupnoj sigurnosti pridonosi i stalna radio veza vozila i pratitelja s našim Operativnim centrom. Stalni se kontakt ostvaruje putem GPS satelitskog sistema za praćenje pozicije i statusa vozila, te pomoću mobilnih telefona i radio veze vlastite frekvencije na području cijele BIH.

 

OBEZJEĐENJE JAVNIH SKUPOVA - MANIFESTACIJA
 
Uvažavajući potrebe naručitelja usluga, procjenjujući rizike i moguće incidentne situacije, naš stručni tim precizno razrađuje planove osiguranja javnih skupova.
 
Najvišu razinu sigurnosti te održavanje propisanog reda i mira za vrijeme trajanja sportskih, kulturnih i dr. manifestacija osigurava angažman naših najiskusnijih zaštitara.
 
Iskustvo stečeno dugogodišnjim radom na predmetnim poslovima, neizostavna i uspješna saradnja sa Ministarstvom Unutarnjih Poslova, te upotreba ovlasti u okvirima Zakona o javnim okupljanjima. U okvirima civiliziranog ponašanja, ime A.E.SIGURNOST predstavlja sinonim za uspješnu i cijenjenu zaštitarsku Agenciju u svim dijelovima zemlje.
 
 
NADZORNI OBILASCI ŠTIĆENIH OBJEKATA
 
Koriste se kao nadopuna fizičkoj i tehničkoj zaštiti u slučajevima procjenjene potencijalne ugroženosti većih intenziteta, pojedinih grupacija štićenih objekata.