Get Adobe Flash player

Državne institucije

Diljem svijeta državne institucije se sve više okreću Samsung sigurnosnim proizvodima. Zašto? Samsung vrhunske performanse, širok izbor proizvoda iz oblasti zaštite po cijenama koje pomažu očuvanju državnog budžeta.
 
Uz visoku kvalitetu Samsung sigurnosnih proizvoda i pristupačnosti cijena možemo odgovoriti najkompleksnijim zahtjevima državnih institucija uz osiguranje najvišeg stepena zaštite.
 
To znači da ne trebate potrošiti dvostruko više kada ne morate.

Agencija A.E.Sigurnost posjeduje posebno odobrenje za vršenje poslova fizičke zaštite što se odnosi na poslove zaštite novčanih trezora, praćenje i osiguranja prijevoza novca, vrijedonosnih papira i dragocjenosti, poslove zaštite pravnih lica u vlasništvu Federacije, kao i pravnih lica koje proizvode, koriste ili skladište radioaktivne stvari, nuklearno gorivo i otpatke te za ljude i njegov okoliš i druge štetne stvari, koje je donijelo Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova na osnovu člana 21. Zakona o agencijama za zaštitu ljudi i imovine («Službene novine Federacije BiH», broj:50/02) i člana 27. Zakona o unutrašnjim poslovima Fedaracije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj:49/05)