Get Adobe Flash player

Obrazovne institucije

U smislu teorije sigurnosnih nauka obrazovne institucije ne predstavljaju ugrožavanje sigurnosti, već mnogobrojni oblici nediscipline učenika u školi prouzrokuju negativne posljedice u domenu imovinske sigurnosti učenika (povećano prisustvo narko dilera u školskom okruženju, te drugih poroka kao što su alkohol i dr.) ili škole, zdravstvene sigurnosti, moralnog integriteta učenika i nastavnika.

Osnovni cilj sigurnosnih sistema je zaštita učenika, nastavničkog osoblja, ostalih zaposlenih i posjetilaca. Sekundarni cilj je zaštita školske i lične imovine u kancelarijama, učionicama, labaratorijama, zgradama i javnim prostorijama.

Visoka kvaliteta proivoda i pogodnosti plaćanja specijalno namijenjenim za obrazovne institucije pruža mogućnost  zadovoljavajućeg stepena sigurnosti.