Get Adobe Flash player

Reference

Korisnici naih usluga naa su najve?a referenca.
Ve?inu naih klijenata ?ine uspjene finansijske institucije, farmaceutske firme, obrazovne, medicinske i javne ustanove, osiguravaju?a drutva i poznate trgova?ke ku?e.
Mnogi od njih predstavljaju vode?e bosanskohercegova?ke kompanije u svojim oblastima poslovanja, a svima njima je zajedni?ko da su u agenciji A.E.Sigurnost d.o.o. prepoznali pouzdanog poslovnog partnera koji posjeduje znanje i kvalitet potrebne za pruanje usluga tehni?ke I fizi?ke zatite.
Zahvaljujemo se svim naim partnerima i korisnicima na godinama vjernosti i povjerenja, a Vas koji jo niste s nama sara?ivali pozivamo da se uvjerite u na kvalitet.
Izdvajamo dio cijenjenih korisnika naih usluga